Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Sukces Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach po raz kolejny znalazł się w grupie najwyżej ocenionych zespołów w Polsce, które nie tylko zakwalifikowały się do XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, ale także wezmą udział w Komisji Problemowej, która w dniach 11-12 maja (sobota, niedziela) wypracuje projekt uchwały.

Zespół z naszego liceum znalazł się w gronie 10 najlepszych w Polsce, zajmując 2 miejsce w województwie mazowieckim!